Nieuws …

Pagina

Repair Café

Repair Café Eeklo is in zomerreces. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten, maar op 15 september zijn we er terug!

Uitblinkers gezocht en gevonden!

De Verstelling zocht en vond 10 kinderen (7 jongens en 3 meisjes) uit de vijfde en zesde klas om een reportagereeks te maken onder de noemer ‘Uitblinkers’. Info en programma.

De eerste opnamedag

Zaterdag 26 mei was een dag om in te kaderen. Onder een stralende zon brachten we de hele dag buiten door en ontmoetten mensen met visie en passie. De Uitblinkers zetten resoluut hun eerste stappen in de film- en interviewtechnieken. Meer.

De tweede opnamedag

Op zaterdag 9 juni gaven de Uitblinkers blijk van ijver, inzet en concentratie. Ze bogen zich de hele dag over het thema Onderwijs en het recht daarop. Ze kregen uitleg over hoe het juridisch zit, luisterden naar getuigenissen, keken ook over de grenzen en ontmoetten een speciale Afrikaanse gast. Meer.

De derde opnamedag

Op zaterdag 16 juni kregen we een kijk op wat er gebeurt met ‘afgedankt’ materiaal. Het restafval gaat naar de verbrandingsoven en wat nog bruikbaar is krijgt via de Kringloopwinkels een tweede leven. Meer.

De vierde opnamedag

Op zaterdag 23 juni ontmoetten we Eeklose nieuwkomers en gingen met hen in gesprek. In de namiddag gingen we Recht door Gent. Meer.